हाम्रो प्रमाणपत्र

हामीलाई चीनको गुणस्तर परीक्षण र निरीक्षण एजेन्सीले "मोडेल कम्पनी" को शीर्षकसँग राम्रो गुण उत्पादनहरू, बिक्री पछि सेवा, इमानदारी र अखण्डताका साथ पुरस्कृत गरेको थियो। विगत धेरै वर्षहरुमा, हामी प्रभावशाली पुरस्कार को एक श्रृंखला प्राप्त गरीएको छ।