हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस


जिनान झाँ हong्ग शताब्दीका काठका मशिनरी कं, लिमिटेड


ठेगाना: गीत Zhuang औद्योगिक पार्क, हुआई यिन जिल्ला, जिनान, शान द Dong्ग, चीन

Tel:+ 86-531-61311100 

Fax:+ 86-531-61311100

Tel:+ -13 86-१-1365868615१8888 9 

ईमेल:[email protected]

वेबसाइट:www.hotvacuumpress.com

जाँच पठाउनुहोस्